Informació de l'etapa (ESO)

 

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria compren quatre cursos des dels 12 als 16 anys. Es tracta d’una etapa on els nois i noies viuen un procés de maduració i de construcció de la pròpia identitat.

 

La finalitat de l’etapa d’ESO es fonamenta en 4 pilars:

 1. Consolidar els aprenentatges de l’Educació Primària.
 2. Aprofundir en les matèries fonamentals d’acord amb l’edat i la capacitat.
 3. Desenvolupar les habilitats i les competències bàsiques.
 4. Orientar a l’alumne en els diferents camins acadèmics-professionals.

 

Des de l’escola vetllem per una formació integral dels alumnes, desenvolupant tots els àmbits de creixement personal:

 

 • L’àmbit físic i psicomotor
 • L’àmbit intel·lectual i cognitiu
 • L’àmbit de l’equilibri i l’autonomia personal
 • L’àmbit transcendent i religiós
 • L’àmbit de la inserció social
 • L’àmbit de les relacions interpersonals

Volem proporcionar a tots els nois i noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural. Així mateix, ajudar-los a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat.

L’Educació Secundària s’organitza en diferents matèries. El quart curs té caràcter orientador segons  els estudis posteriors que vulguin realitzar.

Hi ha tres tipus de matèries: les comunes, les optatives i el treball de síntesi/projecte de recerca.

 

 

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Matemàtiques

3

4

3

4

Llengua catalana

3

4

3

3

Llengua castellana

3

4

3

3

Llengua estrangera: Anglès

3

4

3

3

Ciències Naturals

3

3

4

 

Ciències Socials (Geografia i Història)

3

3

3

3

Tecnologia

2

2

2

 

Educació Física

2

2

2

2

Religio

2

1

1

1

Música

3

 

1

 

Educació Visual i Plàstica

 

2

1

 

Ciutadania

   

1

 

Educació Etico-cívica

     

1

Matèria optativa

2

 

2

9

Matèria complementària

1

1

1

1

Treball de Síntesi

x

x

x

 

Projecte de recerca

     

x

Tutoria

1

1

1

1

 

31

31

31

31

 

 

MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES

1r ESO: Tècniques d’estudi i pràctiques de laboratori

2n ESO: Educació en valors

3r ESO: Taller d’informàtica en anglès

4t ESO: Taller d’expressió oral en anglès

 

TREBALL DE SINTESI (de 1r a 3r)

 

Consisteix en un projecte interdisciplinari format per un conjunt d’activitats on l’alumne ha de ser capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes de tipus pràctic.

 

Es tracta d’un treball en grup que es realitza durant una setmana de curs, inclou una sortida de dos dies de convivència i de contacte amb la natura. Finalment el grup ha d’exposar el seu treball davant d’un tribunal.

 

PROJECTE DE RECERCA (4t)

 

L’alumnat realitza un projecte de recerca en equip. Aquest projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca entorn d’un tema escollit i acotat. Durant tot el procés l’alumne treballa sota el guiatge del professorat.

 

Ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball i també cooperació i cooperació amb la resta de l’equip.

 

 

Tenen com a finalitat que els alumnes consolidin o ampliïn les pròpies capacitats i coneixements.

 

Optatives 1r d’ESO

Taller de lletres (llengua catalana i castellana)

Informàtica

 

Optatives 2n d’ESO

No realitzen cap optativa. L’assignació horària es destina a treballar les matèries troncals.

 

 

Optatives 3r d’ESO

Taller d’emprenedoria

Cultura clàssica

Segona llengua estrangera: Francès

 

 

Les matèries optatives específiques de 4t complementen el currículum comú i orienten de cara a estudis postobligatòris. Tots els alumnes n’han de cursar tres.

Optatives especifiques 4t d’ESO

Biologia

Física i Química

Tecnologia

Informàtica

Llatí

Francès *

Dibuix

 

*Cal haver cursat Francès a 3r.

 

Per tal d’ajudar en el procés de decisió l’escola està subscrita a la web d’orientació: www.unportal.cat

 

El tutor té assignada una hora de tutoria grupal on desenvolupem un programa de tutories (PAT) que inclou una sèrie d’activitats relacionades amb diferents àmbits com la salut, els valors, l’orientació..., així com aspectes de la dinàmica de la classe i del curs.

 

També disposa d’una hora de tutoria individual per atendre i orientar a l’alumne i un altra de visites de pares. Potenciem l’educació conjunta família-escola mitjançant el diàleg, la coherència i la formació.

 

 

 

S’avalua el procés d’aprenentatge de forma continua i diferenciada en cada matèria. El curs s’estructura en tres avaluacions i amb les corresponents recuperacions.

 

El calendari és el següent:

 

 • DESEMBRE – 1ª avaluació
 • GENER - Recuperació de la 1ª avaluació
 • MARÇ – 2ª avaluació
 • ABRIL – Recuperació de la 2ª avaluació
 • JUNY – 3a avaluació
 • Finals de JUNY – Recuperació de la 3a avaluació
 • JUNY – Avaluació ordinària. Mitja de curs
 • SETEMBRE - Avaluació extraordinària de les matèries suspeses del curs
 • FEBRER - 2a convocatòria de recuperació de matèries del curs anterior

 

1a convocatòria de recuperació de matèries del curs anterior

 

 

 

El nostre horari és:

 

 • De dilluns a divendres de 7’55 a 13’15
 • Dilluns, dimarts i dijous de 15 a 17h

 

La nostra metodologia és personalitzada, oberta i flexible. Integra les diferents intel·ligències múltiples i desenvolupa les competències personals. Per poder atendre a tot l’alumnat incorporem les TIC a la didàctica de les matèries així com la combinació de mètodes de treball cooperatiu i per projectes amb altres metodologies més tradicionals.

 

Partint dels coneixements previs de l’alumne i tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, les motivacions i els interessos apliquem diferents mètodes de treball segons les necessitats:

   

 • Desdoblaments
 • Grups flexibles
 • Grups per nivells
 • Optatives d’ampliació i reforç
 • Reforços individuals
 • Adaptacions i plans individualitats
 • Programa de Diversificació (3r i 4t d’ESO)

  •             Pla d’Acció Tutorial adequat a les necessitats i actualitzat.
  • Tutoria individual i seguiment amb les famílies.
  • Seguiment del treball diari.
  • Consolidació de tècniques d’estudi.
  • Treball de les habilitats socials. Resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la mediació.
  • Comunicació amb famílies i alumnes a través de la plataforma Educamos.
  • Assessorament i seguiment des del departament d’orientació de centre.
  • Proves psicopedagògiques i d’interessos professionals a 3r d’ESO.
  • Projecte d’orientació acadèmic-professional sobre estudis posteriors des de 3r d’ESO: xerrades, visita al Saló de l’Ensenyament,  subscripció a la web unportal.cat ...
  • Preparació per a les proves d’accés a CFGM.
  • PAC: Programa d’Auxiliars de conversa en anglès.
  • Com a centre examinador de Cambridge, assessorament i seguiment per a l’obtenció del First Certificate i titulacions prèvies.
  • La possibilitat de cursar un Batxillerat Dual i obtenir una doble titulació des de 3r d’ESO.
  • Seguiment i assessorament en el Projecte de Recerca de 4t ESO.
  • Aplicació de les TIC a la didàctica de les matèries. Suport de pissarra digital en totes les aules.
  • Pràctiques als laboratoris de Física, de Química i de Ciències Naturals.
  • Pràctiques del projecte a l’aula de Tecnologia
  • Taller de robòtica
  • Ràdio JM
  • Sortides i viatges de tipus cultural i formatiu.


Anterior Següent

Altres-ESO

Altres informacions d'aquest nivell

 Treball de Síntesi 2018 

Treball de Síntesi 2018


Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO es troben escampats per Catalunya (i Irlanda!) recollint informació pel treball de síntesi. Tornen dimecres i després, treball al col•legi !

 Visualitzar l'article complet 
 4t d'ESO a Itàlia 

4t d'ESO a Itàlia


Els alumnes de 4t d’ESO estan gaudint del viatje de final d’etapa a Itàlia. Verona, Florència, Siena, San Gimignano, Pisa… tot un recorregut pels indrets més bonics del nord d’Itàlia. Tornen en pocs dies!!

 Visualitzar l'article complet 
 St George Around the World 

St George Around the World

Els alumnes de 1r d’ESO han fet una sortida aquest matí pel centre de Barcelona per treballar la llegenda de Sant Jordi. Ja s’apropa el 23 d’abril!!
 Visualitzar l'article complet 
 Barcelona Gòtica 2nESO 


Barcelona Gòtica 2nESO


Els alumnes de 2n d’ESO van fer una sortida per conèixer el barri gòtic de Barcelona, guiada per la nostra professora Montse Guillem!

 Visualitzar l'article complet 
 Conviències 1r ESO 


 Conviències 1r ESO

Els alumnes de 1r d'ESO han fet un petit descans per fer una convivència de mig curs i agafar energies per la recta final!
 Visualitzar l'article complet 
 Laboratori 2n ESO 


 CÀLCUL DIÀMETRE SOLAR

Els alumnes de 2n d'ESO han calculat el diàmetre del Sol a l'assignatura de Laboratori. Hem obtingut valors molt diversos, però uns quants força propers a la realitat!.
 Visualitzar l'article complet 
 Manresa 4tESO 

 Convivències 4t ESO Manresa
Els alumnes de 4t d'ESO, en dies alterns, han anat a Manresa per gaudir d'un dia de convivència i de bon ambient.
 Visualitzar l'article complet 
 4t ESO a Sitges 


 4t ESO a Sitges

La setmana passada els alumnes de 4t d’ESO van gaudir d’un matí a Sitges, descobrint la part modernista de la ciutat i visitant el Cau Ferrat.
 Visualitzar l'article complet 
 Treballant la setmana del Mediambient 

 Treballant la setmana del Mediambient

Un cop més durant uns dies del mes de novembre parem l’activitat del centre per dedicar-hi una estona a treballar per conscienciar els nostres alumnes sobre el mediambient...
 Visualitzar l'article complet 
 1rESO a Gavà 

 1rESO a Gavà

Els alumnes de 1r d’ESO han visitat les mines de Gavà, on han pogut conèixer de primera mà com era la vida quotidiana dels habitants de fa 6.000 anys...
 Visualitzar l'article complet 
 Convivències ESO 

 Convivències ESO

Hem començat el curs amb una convivència a la natura, visitant el Matagalls (4t), la Mola (3r), el Corredor (2n) i el Brull (1r). Una excursió a la muntanya que ens serveix ...
 Visualitzar l'article complet 

ESO Cursos anteriors

Publicacions de cursos anteriors

 Viatge de 2n ESO a Irlanda 2017 
Viatge de 2n ESO a Irlanda 2017
 Visualitzar l'article complet 
 TS ESO 2016-2017 
TS ESO 2016-2017
 Visualitzar l'article complet 
 Barcelona Gòtica 2n ESO 
Barcelona Gòtica 2n ESO
 Visualitzar l'article complet 
 2nESO Museu Tec.Terrassa 
2nESO al Museu Tecnològic de Terrassa
 Visualitzar l'article complet 
 Convivències 1r ESO a Sant Pacià 
Convivències 1r ESO a Sant Pacià
 Visualitzar l'article complet 
 Can Dragó 4t ESO 
Can Dragó 4t ESO
 Visualitzar l'article complet 
 2nESO al Museu de les Mates
2nESO al Museu de les Matemàtiques
 Visualitzar l'article complet 
 A la Bibl. La Sagrera-M. Clotet  
Les nostres obres a la Biblioteca</br> La Sagrera-Marina Clotet
 Visualitzar l'article complet 
 Mines de Gavà 
Mines de Gavà
 Visualitzar l'article complet 
 Comiat 4t ESO 
Comiat 4t ESO
 Visualitzar l'article complet 
 Sevilla 4tESO 2016 
Sevilla 4tESO 2016
 Visualitzar l'article complet 
 Projecte 4t d'ESO 
Projecte 4t d
 Visualitzar l'article complet 
 Projecte 3r d'ESO 
Projecte 3r d
 Visualitzar l'article complet 
 Cervantes 
Cervantes
 Visualitzar l'article complet 
 Sortida per Barcelona 3rESO 
Sortida per Barcelona 3rESO
 Visualitzar l'article complet 
 Escrits dels Jocs Florals 
Escrits dels Jocs Florals
 Visualitzar l'article complet 
 Viatge de 2n ESO a Irlanda 
Viatge de 2n ESO a Irlanda
 Visualitzar l'article complet 
 Cosmo Caixa 2nESO 
Cosmo Caixa 2nESO
 Visualitzar l'article complet 
 Festival ESO 
Festival ESO
 Visualitzar l'article complet 
 Visita a l'Ecoparc de Montcada 
Visita a l
 Visualitzar l'article complet 
 Visita al TNC 
Visita al TNC
 Visualitzar l'article complet 

Tags populars

Adreça

Adreça:
Avinguda Meridiana, 392, 08030 Barcelona
Tel:
(034) 933 11 31 11
Web:
www.jm-santandreu.net
Email:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Jesús-Maria

Les religioses de Jesús Maria ens dediquem a l’educació de nens i joves i tenim com a plataforma principal els nostres centres educatius. Proposem un procés personal de creixement que reconeix la propia feblesa, que treballa la solidesa interior, la constancia, la capacitat de superació, el coneixement personal, l’autoestima i l’acceptació dels altres.

Connecta amb nosaltres