La nostra visió de l'educació primària

Així entenem l’educació

Mitjançant l’atenció personal a cada alumne els proporcionem contextos adequats per a l’adquisició de competències que afavoreixin l’autonomia necessària per l’aprenentatge i per al desenvolupament personal i social.

El que pretenem és que els nostres alumnes creixin com a persones tant a nivell intel•lectual, personal, afectiu, físic social i espiritual. Per dur-ho a terme treballem de diverses formes tenint en compte el desenvolupament individual de cada alumne i el desenvolupament com a grup classe.

L’objectiu és crear persones que siguin capaces de fer coses noves.


Promovem hàbits que ens ajuden a créixer en el dia a dia els vivim i alhora els transmetem. Mitjançant l’atenció personal i individual ajudem als alumnes a millorar. Optem per un model d’escola inclusiva, una escola per a tothom adaptant-nos a les circumstàncies , als diferents ritmes d’aprenentatge, a les capacitats i situacions personals de cada alumne; afavorint i treballant les diferents intel•ligències.

Els alumnes al llarg d’aquesta etapa van assolint diferents estratègies per tal de fomentar un aprenentatge significatiu: Aprendre a Aprendre, de manera que l’alumne és l’autèntic protagonista de l’aprenentatge.

Adoptem una metodologia activa, oberta, flexible i preventiva.

Mitjançant:

  • •  La tutoria grupal

  • •  La tutoria individual

  • •  El treball individual

  • • Fomentant l’autonomia i la capacitat organitzativa

  • •  Fent treball cooperatiu

  • •  Utilitzant les noves tecnologies com a eina i recurs